“Rijeka djetinjstva“

Djetinjstvo je velika, nepresušna literarna tema. Što smo stariji, i što se od njega više udaljavamo, ono nam postaje sve bliže, sve jasnije. Otvaraju se njegove slike, titraju njegovi zvukovi, pa vidimo i čujemo ono što bismo željeli, ono što se samo slutilo ili pritajeno čekalo da postane riječ koja novu riječ traži. I zato, čitajući ove priče, ove crtice i zapisnice, vraćamo se i u vlastito djetinjstvo, tražeći njegove slike u mozaiku. I sam ilustrator ove knjige, Ozren Pavlović, oživio je u sjećanjima godine svoga djetinjstva, provedene na istim proplancima i obalama. “Osjećam kako se sa sjetom prisjećate tih nezaboravnih dana djetinjstva i svih tih zaista prekrasnih predjela, a posebno Vrbanje koja je ko biserna nit vijugala kroz tu pitominu…”, napisao je u pismu autoriciovaj likovni umjetnik. “Rijeka djetinjstva…

Collage-Roman, Bosanska Rijec 2008